Historikk og eierforhold

Veksthuset barnehagene er private og er eid av Læringsverkstedet AS

Den første barnehagen ble startet 15.januar 1992 og ligger på Valen i Knarrevik. Den 28 november 2005 åpnet vi Veksthuset Barnehage på Straume. Barnehagene drives økonomisk gjennom statstilskudd og foreldrebetaling. Vi mottar også kommunalt tilskudd fra Fjell kommune.

Veksthuset barnehagene har til sammen ca 210 barn og ca 50 ansatte. Vi satser på et helhetlig barnehagetilbud hvor barns behov og brukertilpassing står i sentrum.


HOVEDVISJON:

" Gjennom de hundre språkene skal barna utvikle sin personlighet "

HOVEDMÅL:

" Veksthuset gir rom for stor takhøyde. Veksthuset skal med utgangspunkt i egne ressurser og egen identitet være en lærende organisasjon."