Litt informasjon om Læringsverkstedet Veksthuset Valen

Læringsverkstedet Veksthuset Valen

Veksthuset Valen ligger i nærheten av Tonafeltet på vei mot Brattholmen. Barnehagen har plass til 90- 100 barn og ca 20 ansatte. Slottshagen (1-2 år), Kongsgården(2-3) og Palasset (3-5 år) og Kråkeslottet(4-6 år) er navnet på de fire basene. Barnehagen har stor plass med egen vinterhage, atelier, snekkerbod, lavvo og utvendig amfiscene. Barnehagen har også innendørs og utendørs klatrevegg. Personalet er rutinert og engasjert med mange års erfaring.

Sang, musikk, drama, IKT, og friluftsaktiviteter er viktige elementer i barnehagehverdagen. Vi er inspirert av Reggio Emilia filosofien. Veksthuset Valen har sterk forankring i nærmiljøet og har knyttet gode kontakter med bedrifter, grendalag og øvrige naboer.

Vi er øvingsbarnehage for Norsk lærerakademis lærerhøgskole. Dette innebærer at studenter har praksis hos oss.

Slottshagen (1-2 år)

Vi ønsker å skape tillit hos barnet gjennom nærhet og tilrettelegging av lek og opplevelser. Vi er opptatt av at omsorg skal være et overordnet mål for alle aktiviteter i barnehagen. En god relasjon og et nært samarbeid med foreldre er en forutsetning for å skape en god hverdag for de yngste.

Kongsgården og Palasset (3-5 år)

De yngste barna holder til på Kongsgården og de eldste på Palasset.

I denne barnegruppen legger vi vekt på det sosiale samspillet. Barna skal i større grad lære å bruke språket , der språkstimulering står i sentrum. Vi ønsker at barna skal få oppleve at de lykkes i samspill. Med utgangspunkt i lek vil de bli oppmuntret til å utforske. I leken lærer og utvikler barna en sammensatt kompetanse. Å arbeide med prosjekt vil være en vesentlig del hverdagen på basen

Kråkeslottet(4-6 år)

På Kråkeslottet tilrettelegger vi for å gi barna varierte erfaringer. Barna gis mulighet til å etablere gode motoriske ferdigheter. Det danner grunnlaget for et positivt selvbilde. Barna på Kråkeslottet skal få kunnskap og nærhet til naturen. Det er viktig at barna opplever bevegelsesglede og etablerer god motorikk i barneårene. God kroppsbevissthet gir mestring og trygghet.

Vi har flere turdager hver uke. Da prøver vi å komme oss på tur med vår kjære minibuss. Når vi er på utflukter, tilberedes og inntas måltider i det fri.