Litt informasjon om Læringsverkstedet Veksthuset Straume

Læringsverkstedet Veksthuset Straume

Læringsverkstedet Veksthuset Straume ligger på Skjenet, like i nærheten av Fjell rådhus. Barnehagen har nye, lyse og lekre lokaler omgitt av et stort og variert uteareal. Veksthuset Straume er nyskapende innenfor drift og har 4 aldersdelte baser: Prøysen, Egner, Hagerup og Nansen. Hver base har et team på 5-8 ansatte, dette ut fra antall barn på avdelingen. Barnehagens uttrykk, dens innredning, valg av utstyr og tilrettelegging er pedagogisk fundamentert. Miljøet bekrefter barnehagen som læringsarena. Barnehagen er utstyrt med blant annet klatrevegg (8m høy), drivhus, velutstyrt atelier der barna kan utforske ulike materialer og bruke sine skapende evner, stor vinterhage med sanganlegg og scene, samt et moderne kjøkken som er tilrettelagt for barns medvirkning.

Dyktige medarbeidere har ansvaret for ca.110 barn. Personalet arbeider kontinuerlig med å utnytte de læringsmuligheter som ligger i hverdagen. Et fleksibelt og godt samarbeid med foreldre er også svært viktig for oss.

Vi er øvingsbarnehage for Norsk lærerakademis lærerhøgskole. Dette innebærer at studenter har praksis hos oss.

Prøysen (0-2 år)

Prøysen er basen for de aller minste barna og har fått navn etter en av Norges fremste kulturarbeidere, forfattere og visesangere, Alf Prøysen. Gjennom sitt arbeid med barnetimen for de minste bidro han til å løfte barnekulturen.Viser, sang og musikk skal være en stor del av barnehagehverdagen og gjenspeile Prøysen på basen. På Prøysen ønsker vi at hvert enkelt barn skal oppleve nærhet, omsorg og trygghet, samt gleden av å høre til i et fellesskap. Humor og glede skal også prege vår hverdag.

Egner (1-3 år)

På Egner tar barna et skritt videre. Torbjørn Egner er inspirasjonen bak navnevalget. Han var en tusenkunstner som tok alle sine 100 språk i bruk. På Egner skal barna videreutvikle troen på sin egenart og de er opptatt av å mestre og klare selv. Glede og humor er viktige elementer på Egner og sang og musikk står sentralt i det daglige arbeidet på avdelingen.

Hagerup (3-4 år)

Hagerup har fått navnet etter forfatteren og dikteren Inger Hagerup.

Navnevalget signaliserer at vi ønsker å gi barna positive inntrykk og opplevelser gjennom fortellingenes verden og ved bruk av naturen. Vi vil også fremheve det unike i hvert enkelt barn. Det blir da viktig å ta utgangspunkt i det barnet kan og mestrer, og bygge videre på dette.

Nansen (5-6 år)

Denne basen har vi valgt å kalle opp etter Fritjof Nansen. Han var en oppdager, en fremragende vitenskapsmann, politiker, kunstner og svært aktiv med humanitært arbeid.

På Nansen starter jakten på det gode liv med lek og læring ute i skogen ut i fra overbevisningen om at barn elsker utfordringer, og i marken finnes store opplevelser bak hver stein og stubbe. ”Nansenbarna” tilbringer store deler av året ute rundt bålet, i kano, i klatrevegg, på fisketur, i lavvo og lignende.

Vi legger vekt på mestring, i sosialt samspill, lek og motorisk utvikling. I tillegg har vi fokus på språk og språkutvikling i et flerkulturelt perspektiv.