Priser på barnehageplass

FORELDREBETALING

Maxpris 100 % plass kr.      2580,-

               80 % plass kr.     2325,-

Kostpenger kr.                     450,-

Bleieavtale(frivillig) kr.          100,-     (Betales i desember og juni.)

Alle priser er pr.mnd.

 

Søskenmoderasjon: Ja. Kommunens satser.

 

(oppdatert aug 2015)