Lenker

Nyttige lenker

Læringsverkstedet:  http://laringsverkstedet.no/


Private barnehagers landsforbund:   http://www.pbl.no/no/

Lommelegen:     http://lommelegen.no/

Stockholm instituttet: http://www.reggioemilia.se/

Reggio Children:   http://zerosei.comune.re.it/inter/index.htm

Kunnskapsdepartementet:   http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/barnehager.html?id=1029


Rammeplanen for barnehager:

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/reg/2006/0001/ddd/pdfv/282023-rammeplanen.pdf

Barnevakten:   http://www.barnevakten.no/

Fjell Kommune:  http://www2.fjell.kommune.no/

 

Anbefalte nettsider for barn

Kvasir Junior:   http://www.kvasir.no/jr/

NRK Super:     http://nrksuper.no/